હવે સેક્સ કર્યા વિના પણ પેદા થશે બાળકો, પેરેન્ટ્સ પસંદ કરી શકશે વાળ અને આંખોનો રંગ…

આ વાત થોડી આશ્ચર્યજનક છે, પરંતુ સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર હાંક ગ્રીલી કહે છે કે, આગામી 30 વર્ષોમાં, લોકોને બાળક માટે

Read more