આ ગુજરાતી યુવતી દુનિયાની સુંદર ફિટનેસ ટ્રેનરોમાંથી છે એક.. જેમણે બનાવ્યો છે એક રેકોર્ડ

આજના સમયમાં સૌ કોઈ ફિટનેસ મેળવવા – જાળવવા માટે આકરી મહેનત કરે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો શરૂઆતમાં ઉત્સાહ બતાવે અને

Read more