દુનિયામાં ક્રુડ ઓઈલ સસ્તું થઇ રહ્યું છે પણ ભારત સરકારે એક્સાઈઝ ડ્યુટી વધારી દીધી..

કોરોના વાયરસને કારણે દેશ દુનિયાની ઈકોનોમી પર અસર પડી રહી છે. ભારતમાં ફિલ્મોથી લઈને ક્રિકેટ સુધી કોરોનાની અસર હેઠળ છે.

Read more