ગુગલે પ્લે સ્ટોરમાંથી હટાવી Paytm એપ.. જાણો મોટું કારણ

ગુગલે તેના એપ્લિકેશન માટેના કહેવાતા પ્લે સ્ટોરમાંથી Paytm એપ હટાવી દીધી છે. અચાનક જ આવું કરવામાં આવતા સૌ કોઈ આશ્ચર્યમાં

Read more