છોકરાએ નાનાનું બનાવ્યું ફેસબુક એકાઉન્ટ, બીજા દિવસે કરી એવી પોસ્ટ કે જોઇને….

આમ તો આજકાલ યુવાન, વૃદ્ધ સૌ કોઈ સોશિયલ મીડિયા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, બાળકો અને વૃદ્ધો તેમની નવરાશની પળો હવે

Read more

ફોટો પડાવી રહ્યો હતો બાળક, અચાનક પાછળથી શિકાર કરવા વાઘે મારી તરાપ અને..

આપણે ત્યાં ગીર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં અને જિલ્લાઓમાં સિંહ અને દિપડાઓના હુમલાથી ઘણા લોકો જીવ ગુમાવતા હોવાનું સામે આવે

Read more