૫ મુખ્ય કારણ જેનાથી કેરળ કોરોનાથી લડવામાં સૌથી આગળ છે, ભાજપ શાસિત રાજ્યોએ પણ શીખવું જોઈએ

હાલમાં સમગ્ર દેશ કોરોના મહામારી સામે લડી રહ્યો છે. દેશના દરેક રાજ્ય તેનાથી લડવા માટે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા

Read more