હજારો લોકોને ઘરે પહોંચાડી ચુકેલા સોનું સુદના ઘરની આ ૯ તસ્વીરો જોઇને દિલ ખુશ થઇ જશે….

કોરોનાકાળમાં અભિનેતા સોનુ સુદ અનેક લોકોને માટે મસીહા બનીને સામે આવ્યા છે. સોનુ સુદના કારણે ખબર નહીં કેટલાય મજુર અને

Read more