ગુગલે પ્લે સ્ટોરમાંથી હટાવી Paytm એપ.. જાણો મોટું કારણ

ગુગલે તેના એપ્લિકેશન માટેના કહેવાતા પ્લે સ્ટોરમાંથી Paytm એપ હટાવી દીધી છે. અચાનક જ આવું કરવામાં આવતા સૌ કોઈ આશ્ચર્યમાં

Read more

હવે રસ્તા પર ચાલનારી મેટ્રો ટ્રેન આવી રહી છે, સૌથી પહેલા આ શહેરમાં દોડશે….

દિલ્હીના રસ્તાઓ પર હવે નવી રીતે મેટ્રો ટ્રેન જોવા મળશે. સાચું વાંચ્યું તમે. રસ્તા પર મેટ્રો. તેને મેટ્રો લાઈટ ટ્રેન

Read more