કોરોના મહામારી સામેની લડાઈમાં આ અમદાવાદીઓએ કરી અનોખી પહેલ

હાલ આખાય વિશ્વમાં કોરોના કહેર બનીને તૂટી પડ્યું છે. વિશ્વના લગભગ તમામ દેશો કોરોના ગ્રસ્ત છે. 192 દેશોમાં કોરોનાએ હાહાકાર

Read more