શીધ્રપતન: સૌથી સામાન્ય સેક્સ સમસ્યા અંગેની છ હકીકતો જાણો..

જ્યારે સંભોગની વાત આવે છે ત્યારે સંબંધોમાં પુરુષો અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. પુરુષોની સૌથી સામાન્ય સમસ્યાઓમાંની એક છે ઇરેક્ટાઇલ

Read more

સેક્સ લાઈફની લેવી છે જોરદાર મજા, તો વીર્યની કમીને આ ઉપાયોથી કરો દુર..

પુરુષોમાં કામોત્તેજના અને ઇન્જેક્યુલેશન દરમિયાન પેશાબના રસ્તે નીકળતા સફેદ લીસ્સા તરલ દ્રવ્યને વીર્ય કહેવાય છે. તે પ્રોટેસ્ટ ગ્લેન્ડ અને અન્ય

Read more