આ આઈડિયાથી ધીરુભાઈ અંબાણી બન્યા બિઝનેસની દુનિયાના બેતાજ બાદશાહ..

રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો પાયો ધીરુભાઈ અંબાણીએ નાખ્યો હતો. શૂન્યમાંથી સર્જન કરનારા ધીરુભાઈ અંબાણીએ ઉભી કરેલી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આજે દેશમાં જ નહીં

Read more